политика за
поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В САЙТА www.demart2001.com

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни, които се събират от потребителите на Сайта с адрес (URL) www.demart2001.com

Сайтът www.demart2001.comе собственост на „ДЕМАРТ 2001“ ЕООД

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви осведоми за това как собственикът на www.demart2001.com третира Вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки, във връзка с това третиране.

Настоящата Политика за поверителност представлява неизменна част от Общите условия за използване на сайта www.demart2001.com. Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика за поверителност.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

С оглед изпълняване на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни дружеството, отговарящо за защитата на Вашите лични данни в качеството им на администратор на данни е:

1. Наименование: „ДЕМАРТ 2001“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Крали Марко No 26, офис 1 3. Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. Крали Марко No 26, офис 1
4. Вписване в публични регистри: ЕИК: 203611066
5. Управител: Деян Йорданов Николов

Администраторът събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в Европейския съюз.

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на Сайта www.demart2001.com и сключване на договори за услуги с Доставчика на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следните основания:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент/потребител. Полученото съгласие за обработване на лични данни е доброволно и се предоставя за всеки конкретен случай. Предоставеното от Вас съгласие за обработване на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време посредством подаването на Формуляр за оттегляне на съгласие до Администратора. Такъв формуляр може да бъде намерен в края на този раздел. Оттегленото съгласие има действие занапред, като същото не се отразява върху законосъобразността на обработването на предоставените от Вас лични данни преди подаването на Формуляра за оттегляне на съгласие;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
 • За целите на информационната сигурност.

ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • личните данни не се използват за профилиране;
 • личните данни не се използват за директен маркетинг;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ НИЕ ОТ НАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Преди да осъществите достъп до услугите на Сайта, Вие следва да изразите своето изричното съгласие да обработваме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика.

1. Администраторът не събира и не съхранява „чувствителни“ категории лични данни като например политически убеждения, етнически произход, сексуална ориентация, данни за здравословното състояние на субекта, религиозни или философски убеждения и др.

2. Лични данни, събирани от администратора, когато субектите на данни се свързват директно с администратора по телефона или чрез контактната форма.

Когато субектът на данни се свърже с Администратора по телефон или по имейл, Администраторът събира и съхранява името, телефона и адреса на електронната поща на лицето, както и информацията, предоставена в съобщението.

Цел за която се събират данните: Тези данни се съхраняват за целите на комуникацията с физическото лице и предоставяне на по-пълна информация за услугите, които предлага Администратора.

4. Лични данни събирани автоматично.

В нашия уебсайт събираме данни за всички посетители, а именно:

 • IP адрес;
 • Идентификатор на браузъра;
 • История на посетените страници, с цел установяване на предпочитанията ви към определени типове съдържание;
 • История на направените от вас търсения в нашите страници;

Цел за която се събират данните: Подобряване на сигурността на предоставените от Доставчика услуги.

5. Лични данни събирани от потребителите при възникване на договорни отношения:

 • три имена;
 • адрес;
 • телефон;
 • IBAN на клиента.

Цел за която се събират данните: за осъществяване на задълженията по договор за услуги, както и за данъчни и счетоводни цели.

БИСКВИКИ

Бисквитките са малки текстови файлове, които се изтеглят на крайно устройство (например компютър или смартфон), когато Потребителят посети уебсайт. Те позволяват на сайта да функционира правилно, да разпознава устройството на потребителя, да съхранява известна информация относно предпочитанията на потребителя или за минали действия – например, избор на език, размер на шрифта, и други, които се съхраняват за определен период от време, за да не се налага да въвеждате информация отново. Самите бисквитки не могат сами да събират данни, съхранявани на вашия компютър или във вашите файлове.

Бисквитките могат да бъдат:
– Сесийни бисквитки – те са временни бисквитки, които съществуват само

докато не затворите браузъра;

– Постоянни бисквитки се използват за обезпечаване на сигурността, за улесняване на навигацията, за предоставяне на по-добро обслужване чрез по- персонализирана информация.

– Задължителните бисквитки (essential cookies) са абсолютно необходими, за да може уебсайта да извършва основните си функции;

– Бисквитките за ефективност (performance cookies) събират анонимна информация за начина, по който посетителите използват уебсайта

– Функционалните бисквитки (functionality cookies) служат за подобряване на вашите посещения на уебсайта.

– Рекламни бисквитки – те се използват за проследяване на посетителите на уебсайта, за да придобие представа за интересите им на базата на посетените сайтове, за да могат да предложат подходящи за съотвения посетител реклами.

В сайта www.demart2001.com използваме зaдължитeлни бисквитки, които са нужни зa нopмaлнaтa paбoтa нa yeбcaйтa и нe мoгaт дa бъдaт изĸлючвaни. Те предоставят информация за последно разгледани артикули, артикули в сравнение и любими артикули, поддържане на потребителската сесия и сигурен вход в сайта.

Бисквитки за ефективност – позволяват анализа на използваемостта на сайта и оптимизиране на работата му. Измерват броя на посещенията, кои страници са посещавани, източниците на трафик, обща информация за размер на екран, вид браузър и др. Събираната инфopмaция e aнoнимнa.

Не използваме бисквитки на трети страни.

Ако не желаете да се събират данни за вас чрез употребата на бисквитки, има лесна процедура във вашите браузъри, която ви позволява да откажете употребата на бисквитки. Някои от елементите на уеб сайта може да не функционират правилно, ако откажете употребата на бисквитки. За подробна информация посетете www.aboutcookies.org

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях или са събрани автоматично само за следните цели:

 • за нормалното функциониране на всички услуги в Сайта;

 • за осъществяване на контакт с лицето;

 • за предоставяне на услуги, които се предлагат на Сайта;

 • изпълнението на правата и задълженията на страните по сключеното споразумение;

 • за подобряване ефективността и функционалността на Сайта;

 • за счетоводни цели;

 • за статистически цели;

 • за защита на информационната сигурност;

При промяна в целите ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например, ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването на личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни), ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин. Дружеството съхранява Вашите лични данни, събрани чрез Сайта, за срок, не по-дълъг от необходимото и/или дължимото съгласно изискванията на приложимото право.

Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

 • Относно лични данни на лицата, които са направили запитване чрез контактна форма на Сайта: 

 –  пощата, в която се съхраняват съобщенията от Потребители и Клиенти се почиства периодично. Съобщенията там ще бъдат съхранявани за не повече от 12 месеца от получаването им.

 • Относно лични данни на лица, които са направили запитване по телефона:

 – до 1 месец от извършването на запитването по телефона, ако потребителят не е станал клиент на Администратора.

 
 • Относно данните във връзка с възникналите договорни отношения между Администратора и Потребителя на Сайта www.demart2001.com:

  – те се съхраняват за петгодишен срок след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани, освен ако повелителните норми на закона не изискват от Доставчика да пази данните за партньорите си за по-дълъг срок (напр. за категориите документи, които ние сме длъжни да пазим съгласно Закона за счетоводството и/или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България.

Ние съхраняваме личните Ви данни за период не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на услугите и/или на Сайта. Събраните чрез Сайта Ваши лични данни ще бъдат събирани, обработвани, съхранявани, разкривани и унищожавани в съответствие с приложимото законодателство на ЕС и Република България.

ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

Имаме процедури за реакция при съмнение за нарушение на сигурността на данните. В случай на съмнение за нарушение на сигурността на данните ще уведомим както Вас, така и всички относими държавни институции.

В случай, че желаете да получите подробна информация, относно техническите и организационните мерки, моля не се колебайте да се свържете с нас.

НА КОГО СПОДЕЛЯМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 • ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;

 • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;

 • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;

 • има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Сайта или друг защитим обществен интерес;

 • това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани, относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата Политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

АВТОРСКИ ПРАВА

Всички текстове, снимки, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи и други ресурси качени на сайта, са обект на авторско право по силата на българското и световното законодателство – Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България.

ВРЪЗКИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ КОМПАНИИ

Сайтът може да съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с други компании, като Facebook, Instagram, Viber, Youtube и др. Администраторът не поема отговорност за претърпени вреди и загуби в следствие използването на тези сайтове. Физическите лица носят собствена отговорност при ползването на тези сайтове и следва да се запознаят с Политиките им на поверителност, тъй като техните политики за поверителност може да се различават от нашите.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ СПОРЕД GDPR

1. Право на достъп до личните Ви данни

Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст или като използвате формулярите, които се намират в края на този раздел по имейл.

2. Право на поправка на лични данни

Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни. Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, с отправяне на искане до Администратора по имейл, като използвате наш формуляр или чрез искане в свободен текст.

3. Право на изтриване на лични данни (правото да „бъдете забравени“)

Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, като попълните формуляр или чрез искане в свободен текст.

4. Право на ограничаване на обработването

При определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст или като използвате формуляр по имейл, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

5. Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

6. Право на подаване на жалба в контролен орган

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

7. Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване

Включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен.

8. Право на защита по съдебен или административен ред

В случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР

Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговаряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

 • Името и координатите за връзка на администратора;
 • Целите на обработването;
 • Описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
 • Категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;
 • Предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
 • Когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.
 

Настоящата Политика е в сила от 01.03.2021 г. и е в съответствиe с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Да преобразим домът ви заедно така както го искате